Nová omluvenka
Omluvenky

  • Anonym says:

    roztrh si trenky

  • honza says:

    Přecpal se bonbony u babicky