P O Z O R  ! ! !     ” AKTUALIZACE EMAILU IS FAČR”-všichni členové FAČR /u dětí jejich zastupci/ věnujte této zprávě prosím pozornost !!!

Probíhá DIGITALIZACE VŠECH ČLENŮ “FAČR”.  DOSTALI JSTE EMAIL OD IS FAČR /u dětí jejich zákon.zástupce/.P R O S Í M  O  P O T V R Z E N Í  TOHOTO  E M A I L U. TÍM BUDE PROVEDENA DIGITALIZACE ČLENA “FAČR”.

Předem děkuji za potvrzení emailu od IS FAČR     Libor Kindl  –  sekretář  FAAZ + SAP Praha

 

lk