Vážení rodiče,

prosím zimní plán halových trunajů všech ročníků je uveden v nabídkové liště v kolonce Naše turnaje,

prosím dejte si je do plánu a počítejte, že kluci budou hrát i proti starším, děkuji AZ