faaz-logo-transparentfas-logo-transparent

Koncepce stabilizace fotbalového klubu
Fotbalová Akademie Alexe Zbura
(FA AZ Praha)
Sportovní Akademie Praha 5
(SAP Praha)

 Vypracoval: Alex Zbur

Praha dne 1.3.2015

 OBSAH

1. Vznik Fotbalové Akademie Alexe Zbura Praha
2. Základní poslání a směr vedoucí k vývoji FA AZ, FAS
3. Základní kroky vedoucí ke stabilizaci FA AZ, FAS
4. FA AZ Praha a FAS Akademie Praha 5
4.1. Základní ustanovení
4.2. Struktura sportovně – organizačního vedení mládeže
4.3. Výchova mládeže v klubu
4.4. Vzdělávací proces hráčů
4.5. Provozní podmínky
4.6. Vzdělávací proces trenérů
4.7. Mužstva a soutěže
5. Základní metodika výchovy mládeže
5.1. Tréninkový proces
6. Finanční situace a plán na r. 2015
6.1. Rozpočet č. 1 – velmi úsporná varianta
6.2. Rozpočet č. 2 – úsporná varianta
7. Shrnutí – pozitivní dopad na společnost – poděkování


1. Vznik – Historie fotbalového klubu Fotbalové Akademie Alexe Zbura

Praha 1.3.2014

alex1Dlouho jsem zvažoval, jak vlastně začít. Nemohu nevzpomenout na své trenérské začátky, kdy jsem před více než 17 roky začínal s trénováním fotbalové mládeže u ligového dorostu, výběrového mládežnického klubu SK Motorlet Praha.

Po ukončení činnosti u dorostu jsem přijal nabídku a začal trénovat s „barrandovským trenérským matadorem“ Jirkou Hrdličkou v Praze 5 na Barrandově ročník 1995, jak už to u trenérů přípravek bohužel bývá hlavně proto, že se zde pokoušel běhat za kulatým nesmyslem i můj starší syn Daniel. Jedním z důvodů bylo pozvednout skomírající odnož motorleťácké mládeže v této lokalitě a přivést ke krásnému sportu více dětí.

Na konci června r. 1998 jsme udělali první nábor, jehož výsledkem bylo, že první mistrovské utkání v době, kdy se hrálo ještě systémem 7 + 1, jsme v devátém měsíci téhož roku, odehráli v sedmi statečných. Mnoho lidí mne po těchto zkušenostech tehdy varovalo, že to na Barrandově nepůjde. S Jirkou jsme se ale nevzdali a postupně začali budovat i další ročníky přípravek na Barrandově a troufám si napsat, že jsme byli postrachem všech týmů, které k nám v rámci soutěžních utkání zavítaly, ostatně jak je to u Motorletu dobrým zvykem dodnes.

Během následujících roků jsem působil s postupujícím věkem našich „capartů“ ve všech mládežnických kategoriích, které hrály českou ligu, snad největší úspěch, jsme dosáhli s „U 16“ r. 1998, který ve fotbalovém roce 2012/2013 skončil v české lize na krásném třetím místě, pouhý bod od titulu. Během celé mé anabáze na Barrandově a i vzhledem k tomu, že mám koncepčně odlišné názory, podpořené zahraničními stážemi ve významných klubech na vedení mládežnické kopané, ve mně dlouho zrála myšlenka založit si vlastní fotbalovou akademii, jež by se slučovala s dnes již moderními myšlenkami FAČR, která v náhledu na mládežnický sport udělala obrovský pokrok a hru na výsledek odsunula až na druhou kolej, jelikož nejdůležitější je, aby hráče fotbal a sport jako takový především bavil. Tuto myšlenku ve mne utvrdil i velmi vstřícný postoj vedení Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK a zkušenosti ze současného působení v AC Sparta Praha.

I když to tak v současné době nevypadá a nezasvěcení by si mohli myslet, že český fotbal je na ústupu, jsem přesvědčen, že v dohledné době, jakmile dorostou současní mládežníci, půjdou opět ve stopách Nedvědů, Barošů, Šmicrů, Rosických, Kollerů a mnoha dalších.

Závěr

Na závěr je potřeba říci, že naším cílem a cílem Akademie je bezesporu vychovat z kluků ty nejlepší možné fotbalisty, ale také vychovat z nich pravé chlapy sportovně zaměřené se smyslem pro disciplínu, kamarádství a kolektivní spolupráci.

a z

.

2. Základní poslání a směr vedoucí k vývoji Akademií

Posláním akademií je zabezpečovat rozvoj sportovní, tělovýchovné, ale i turistické činnosti a vytvářet všem členům v klubu podmínky pro jejich činnost. Za klíčovou považujeme péči o komplexní rozvoj mladých fotbalistů a atletů v České republice a vytváření odpovídajících podmínek k jejich sportovnímu a osobnostnímu růstu. Chceme prostřednictvím trenérské činnosti vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávala závislá na alkoholu a drogách. Cílem klubu je také vést členy ke kladnému vztahu k přírodě, umožníme jim navštěvovat a aktivně se zapojovat do rybářského a mysliveckého kroužku, zakladatel je členem ČRS a ČMJ.

Svou činnost akademie uskutečňuje zejména tím, že:

 1. věnuje péči výchově mládeže, zajišťuje potřebnou přípravu mládežnických družstev a mladé fotbalisty a atlety připravuje pro dosažení co nejvyšší výkonnosti.
 2. FA AZ a FAS Praha je prioritně fotbalový oddíl, jehož hlavním cílem je komplexní sportovní, především fotbalová výchova a příprava dětí pro mládežnický fotbal, k dosažení vysoké sportovní výkonnosti talentovaných sportovců s možností budoucího přechodu do výběrových oddílů při zajištění jejich všestranného duchovního a tělesného vývoje.
 3. cílem je náborově získávat děti do oddílů již z mateřských škol dle konkrétního zájmu o daný sport či činnost, a to jak chlapce, tak dívky, zapojit je zábavnou formou do tréninkových procesů, zařazovat je postupně dle jejich vloh a přání do jednotlivých oddílů. Jestliže budou mimořádně talentovaní, rádi jim umožníme hrát po dohodě s rodiči za další oddíly.
 4. pro všechna družstva, která vedou kvalifikovaní trenéři a vedoucí budou organizována zimní, letní soustředění, příměstské kempy se zaměřením na jednotlivé sporty, především fotbal a atletiku, popř. na přírodovědné pobyty.
 5. jednotlivé tréninky budou dle příslušných věkových kategorií probíhat díky spolupráci, vstřícnému postoji zástupců Městské části Praha 5 a vedení základní školy Praha 5, ul. V Remízku, vedení ZŠ Praha 5, Chaplinovo nám. na travnatém povrchu a nově vybudované UMT 7. generace. V současné době probíhají usilovná jednání o dlouhodobý pronájem tohoto hřiště na uvedené ZŠ. Vzhledem k neustálému růstu počtu členů a snahy zajištění co nejkvalitnějších podmínek budou MU a TJ současně vedeny na hřištích spřátelených oddílů v rámci již stanovených dohod – v současné době SK Chuchle, SC Radotín.

.

3.Základní kroky vedoucí ke stabilizaci FA

 1. zahájení otevřené komunikace směrem k hráčům, rodičům, příznivcům a sportovní veřejnosti
 2. založení s.r.o., neziskové organizace, registrace ochranné známky, loga FA AZ Praha, loga FAS Akademie Praha 5, z.ú. u Úřadu průmyslového vlastnictví, zajištění zpracování webových stránek a zakoupení domény
 3. přeregistrování hráčů z dalších oddílů, nutná dohoda s vedením zmíněného oddílu, případná dohoda na další spolupráci s kluby
 4. do r. 2015 založení nového spolku ( od dubna r. 2015 ) FAS Akademie Praha 5, z. ú.
 5. stabilizace hráčské a trenérské základny včetně zajištění tréninkových ploch, neustále probíhá zmíněná přeregistrace hráčů a doplnění kádrů, dohoda s kluby z blízkého okolí
 6. implementace, nastavení a důsledné dodržování jasně definovaných postupů a procesů týkající se sportovní, finanční a organizačně správní oblasti řízení klubu
 7. pokračování ve spolupráci a rozvoji vztahů s MŠ a ZŠ, které budou chápány jako jedny z pomocných spolupracujících organizací zajišťující tréninkové plochy a vzdělaní všech členů akademie
 8. převzetí již zavedené činnosti v oblasti plánování sportovních turnajů a akcí, především v hale Radotín, Zličín, Beroun a Králův Dvůr
 9. navázat a rozvíjet spolupráci s orgány veřejné správy, především MČ Praha 5, Magistrátem hl. m. Prahy apod.
 10. konání příměstských fotbalových a sportovních kempů (Radotín – Roudnice)
 11. konání mezinárodních turnajů

.

4. FA AZ Praha, FAS Praha

Sportovní klub: FA AZ Praha, FASA Praha, z.ú.

Právní subjektivita: FA AZ Praha – Společnost s. r.o.  ( mládež starší 10 roků )

Právní subjektivita: FASA – Nezisková společnost ( mládež do 10 roku věku )

4.1. Základní ustanovení

FA AZ a FAS Praha je založena na dvou právních subjektivitách. Jednou je obchodní společnost s r. o. pod názvem FA AZ s.r.o., druhou nezisková FAS Akademie Praha 5, z.ú..

FA AZ spol. s.r.o. stejně jako FAS Praha 5, z.ú. byla založena zakladatelem, který se rozhodl vytvořit novou sportovní organizaci s názvem Fotbalová Akademie Alexe Zbura, Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5. Sdružuje členy klubu, kteří přijali společný název a symboliku. Všichni hráči v Akademii jsou pojištěni individuálně rodinnými příslušníky.

Za klubové barvy byly vybrány červená, modrá a bílá. Sídlo klubu FA AZ Praha je Praha 1, ul. Rybná 24, FAS Akademie Praha 5, z.ú. Praha 5, ul. Wassermannova 1041/36 .

FA AZ bylo přiděleno IČ: 028 19 066 FAS bylo přiděleno IČ: 033 53 931
E-mail: faazpraha@seznam.cz E-mail: faazpraha@seznam.cz
webové stránky: www.faazpraha.eu webové stránky: www.faazpraha.eu
faaz-logo-vetsi fasa-logo-vetsi

4.2. Struktura sportovně – organizačního vedení mládeže

Koordinátor mládeže, sportovní ředitel, zakladatel akademie:

Alex Zbur, trenérská licence UEFA A 

 • v minulosti trenér reprezentačních výběrů hl. m. Prahy, dlouhodobý trenér přípravek, ligových žákovských, ligových dorosteneckých kategorií v klubu SK Motorlet Praha, scauting v AC Sparta Praha.

Sekretář klubu:

Libor Kindl, licence FAČR skupiny C

 • v minulosti trenér žákovských a dorosteneckých kategorií FK Rudná

Koordinátor týmů – Vedoucí trenér starších žáků r. 2002, r. 2003:

Alex Zbur, trenérská licence UEFA A

Vedoucí trenér FA AZ Řepy, přípravkové kategorie:

Evžen Link, trenérská licence UEFA A 

 • v minulosti dlouhodobý trenér reprezentačních výběrů hl.m. Prahy – U 12, ligových žákovských týmů FK Meteor Praha VIII, trenér v SK Slavia Praha, FK Dukla JM, FK Viktoria Žižkov 

Vedoucí trenér mladších, starších žáků r. 2003, r. 2004:

Josef Kalina, licence FAČR skupiny C

 • v minulosti trenér přípravek FK Králův Dvůr, odchovanec FK Králův Dvůr

Radek Havíř, licence FAČR skupiny B

 • trenér FK Dukla Praha

Vedoucí trenér starší přípravky r. 2005, r. 2006:

Robert Hladík, licence FAČR skupiny C

 • v minulosti trenér žákovských kategoriií Union Žižkov

Trenér mladší přípravky r. 2007, r. 2008:

Alex Zbur, trenérská licence UEFA A 

 • v minulosti trenér reprezentačních výběrů hl. m. Prahy, dlouhodobý trenér přípravek, ligových žákovských, ligových dorosteneckých kategorií v klubu SK Motorlet Praha, scauting v AC Sparta Praha.

Raphael Belai, licence FAČR skupiny C

 • šéftrenér žákovských kategorií Čechie Smíchov, FA AZ Praha

Stanislav Kubr, licence FAČR skupiny C

 • trenér kategorií r. 2007

Trenér předpřípravky r. 2009 – 2010:

Evžen Link, trenérská licence UEFA A 

 • v minulosti dlouhodobý trenér reprezentačních výběrů hl.m. Prahy – U 12, ligových žákovských týmů FK Meteor Praha VIII, trenér v SK Slavia Praha, FK Dukla JM, FK Viktoria Žižkov 

Daniel Zbur, licence FAČR skupiny C

 • trenér FA AZ Praha

Trenér předpřípravky r. 2009 – 2011:

Dominik Zbur, licence FAČR skupiny C

 • hráč U 17 Bohemians 1905, trenér FA AZ Praha

Trenér předpřípravky r. 2010 – 2011:

Yuriy Rudyy, licence FAČR …………

 • trenér FA AZ Praha

4.3. Výchova mládeže v našem klubu

Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků ve vývoji hráče, které se vzájemně prolínají.

 1. Prvním krokem je vstup zájemců do kategorie fotbalové školičky – benjamínci, dále se postupuje do předpřípravkové kategorie, následuje přechod do kategorie mladší a starší přípravky, poté do kategorie žákovské a dorostenecké.
 2. Druhým krokem je samotný vzdělávací proces hráčů. Na úrovni docházky do prvních stupňů základních škol se jedná především o základy atletické a pohybové průpravy se zaměřením na daný druh sportu. Z tohoto důvodu se rozšiřuje činnost FAS Akademie Praha 5 o atletický kroužek, plavecký kroužek a případně další sporty.

4.4. Tréninkový a vzdělávací proces hráčů

Sportovní cíle výchovy mládeže jsou shrnuty do několika základních bodů:

 1. Skloubit náročný proces rodina – škola – sport – výchova.
 2. Charakter, disciplína, profesionální a odpovědný přístup k plnění svých povinností.
 3. Reprezentace města, sportu, úcta k lidem, soupeřům, klubu a vztah k němu.
 4. Motivace ke konkrétnímu druhu sportu, pokud možno na vysoké výkonnostní úrovni. Aby mohla být naplňována koncepční práce, která dnes v mnoha oddílech i výkonnostních není na požadované úrovni, většinou ale vůbec není vypracována, je nutné propojení tréninkového a vzdělávacího procesu, především vytvoření dobré spolupráce s rodiči. Proto je mojí snahou, aby především škola, sport a trenéři působili pozitivně na výchovu hráčů – sportovců.

4.5. Provozní podmínky

V současné době má sportovní Akademie své hlavní zázemí v Praze 5 – Barrandov, kde působí v areálu ZŠ ul. V Remízku č. 919, kde je k dispozici travnaté hřiště i atletický ovál, bezprostředně s ním sousedí AQUA PARK Barrandov, kde starší ročníky absolvují v rámci TJ každý týden plavecký výcvik.

V květnu – červnu tohoto roku se dokončuje na ZŠ Chaplinovo nám. č. 1/615 výstavba moderního víceúčelového fotbalového hřiště s UMT v krásném prostředí u parku chráněné krajinné oblasti Prokopské údolí, Praha 5 – Barrandov, zmíněná ZŠ se specializuje na jazykovou výuku. V současné době probíhají již konkrétní jednání o přidělení zmíněného hřiště naší Akademii, na 1. výběrové řízení jsme byli MČ Praha 5 zvoleni jako správci hřiště.

Cílem sportovní Akademie je od školního roku 2016 otevřít ve spolupráci s vedením školy rovněž třídy se speciálním sportovním zaměřením (Fotbal – Atletika), vzhledem k pozitivnímu postoji MČ Praha 5 je vše na dobré cestě.

Akademie dále rozšiřuje své služby pro děti z širšího okolí, od 8.4.2015 působí rovněž díky vstřícnému vedení MŠ Bendova, Praha 6, ul. Bendova č. 1123/1 na zmíněné mateřské školce, která se specializuje na sportovní vedení předškoláčků, na první zápis se přihlásilo 25 borců r. 2009, r. 2010. Na tuto budou pravidelně každý týden docházet v dopoledních hodinách kvalifikovaní trenéři Akademie, kteří zde budou rozvíjet pohybové vlohy benjamínků.

Následně pro budoucí adepty fotbalového sportu bude pro tyto členy naší Akademie po ukončení MŠ snahou nabízet profesionální fotbalové vedení na sousedící ZŠ Jana Wericha, Praha 6, ul. Španielova č. 1111, která rovněž disponuje moderním sportovním areálem s UMT a atletickým oválem. Zájem o trénování již projevili trenéři se zkušenostmi z AC Sparta, Dukla Praha, v současné době pracuji na koncepci a dohodě. Prvotně bude nabídnuto zmíněným benjamínkům vzhledem k určitému “skluzu” fotbalové vedení na ZŠ V Remízku.

Aktivita klubu směrem ke vzdělávacímu procesu začíná u nejmenších, kdy hráči přicházejí do klubu a rodičům je nabídnuta možnost výuky na ZŠ Chaplinovo nám., ZŠ V Remízku, popř. studia na víceletém gymnáziu Jiřího Gutha–Jarkovského, Praha 1. S dalšími školními subjekty usilujeme o možnost zavedení sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výuky z 2 hodin týdně na 3,5 hod. Hlavním cílem je zaměření na celkový pohybový aparát sportovce a odstraňování svalových dysbalancí a dalších neduhů.                                             

4.6. Vzdělávací proces trenérů

Jednou z priorit klubu bude zkvalitnit systém vzdělávání a přípravy trenérů. V současné době disponujeme již jedenácti trenéry s fotbalovým vzděláním min. licencí FAČR skupiny C. Zejména po nedávné změně soutěží FAČR a velmi pozitivní změně v organizaci soutěží nejmladších kategorií, kdy je hraní na výsledem podružným jevem, nabývá ještě více na důležitosti osvěta mezi funkcionáři, trenéry a v neposlední řadě mezi rodiči.

4.7. Mužstva a soutěže od září – fotbalový rok 2015/2016

Vzhledem k tomu, že k 1. 4. 2014 byla oficiálně zahájena činnost akademie, rozhodujícím kritériem pro počet členů a následnému přihlášení jednotlivých mužstev do soutěže FAČR od září r. 2014 byla registrace a přeregistrace hráčů FA AZ Praha z dalších klubů.

Dle střízlivých odhadů bude oddíl zahajovat od září r. 2015 svoji činnost v těchto kategoriích:

Kategorie benjamínků: r. 2010 dle náboru cca 12 hráčů – bez soutěže PFS

Kategorie benjamínků: r. 2009 dle náboru cca 25 hráčů – soutěž PFS, bez soutěže PFS

Přihlášení Oficiálních Soutěží PFS pro r. 2015/2016:

SOUTĚŽ ELITE ( 2 hřiště ) – r. 2008, r. 2007, r. 2006, r. 2005:

Hřiště Radotín – systém 4 + 1, 2 x hrací plocha o rozměrech 25 x 35 m, branky 2 x 5 m:

ELITE Kategorie mladší přípravky: r. 2008, r. 2009 cca 16 hráčů – trenér R. Hocek, D. Zbur, P. Kafka, T. Hazuka + SC Radotín

Hřiště Radotín – systém 4 + 1, 2 x hrací plocha o rozměrech 25 x 35 m, branky 2 x 5 m:

ELITE Kategorie mladší přípravky: r. 2007 cca 16 hráčů – trenér D. Zbur, R. Hocek, P. Kafka, T. Hazuka, A. Zbur

Hřiště Radotín – systém 5 + 1, 2 x hrací plocha o rozměrech 44 x 54 m, branky 2 x 5 m:

ELITE Kategorie starší přípravky: r. 2006, r. 2007 cca 16 hráčů – trenér T. Hazuka, D. Zbur, P. Kafka, A. Zbur

Hřiště Radotín – systém 5 + 1, 2 x hrací plocha o rozměrech 44 x 54 m, branky 2 x 5 m:

ELITE Kategorie starší přípravky: r. 2005 cca 12 hráčů – trenér A. Zbur

Hřiště Chuchle, UMT Chaplinovo nám. – systém 7 + 1, hrací plocha o rozměrech 70 x 60 m, branky 2 x 5 m:

Kategorie mladších žáků: r. 2003, r. 2004, r. 2005 cca 30 hráčů – trenér J. Kalina, A. Zbur

Hřiště Chuchle, UMT Chaplinovo nám. – systém 10 + 1, hrací plocha o rozměrech 100 x 65 m, branky 2 x 5 m:

Kategorie starších žáků: r. 2003, r. 2004 cca 16 hráčů – trenér J. Kalina, A. Zbur          

.                                     

5. Základní metodika výchovy mládeže – sport, fotbal

5.1. Tréninkový proces – etapy výchovy

Předvýchova U 5 – U 11

Hlavní náplň – obecná, komplexní tělesná příprava sportovců – hráčů, rozvoj všeobecných sportovních dovedností, příprava na plnění pozdějších náročnějších povinností.

Důraz na hravost, pozitivní motivaci, kreativitu a individuální HČJ 1 : 1

Počet TJ a hodin týdně:

U 4 – U 6         2 – 3 TJ – 3 hod, jednou za 14 dnů možnost zařadit utkání, popř. turnaj

U 7 – U 10       3 TJ – 4,5 hod, doplňková TJ (plavání), víkendové MU či PU

U 10 – U 11     3 TJ – 4,5 hod specializace, 1,5 hod doplňková činnost, víkendové MU

U všech kategorií je potřeba a klást důraz na komplexní rozvoj hráče – sportovce, specializovat se na rozvoj techniky, průpravné hry, gymnastické prvky, úpolové a bojové sporty, atletiku, plávání apod.

Základní výchova U 12 – U 15

Hlavní náplň – důsledný rozvoj v daném sportovním odvětví, důsledný rozvoj fotbalových dovedností, základy taktiky, udržování komplexního rozvoje (úpolové sporty).

Důraz na hravost, tvorbu osobnosti, pozitivní motivaci, kreativitu, HČJ, učení vítězit vlastním stylem. Od kategorie U 14 zvýšení důrazu na týmový herní výkon a odevzdání svých schopností kolektivu. Neustále zdokonalovat schopnost hry 1 : 1.

Počet TJ a hodin týdně:

U 12 – U 15     4 TJ – 6 hod

4,5 hod specializace – důsledný rozvoj HČJ, základy taktiky, průpravné fotbalové hry, rozvoj rychlosti

1,5 hod komplexní rozvoj – gymnastika, úpolové a bojové sporty, atletika, plavání apod.

Psychologická příprava metodiky tréninkového procesu U 5 – U 15:

– radost ze hry, kreativita a tvůrčí myšlení, sebedůvěra, pozitivní motivace, osobní a společenská disciplína

Specializovaná výchova U 16 – U 19

Hlavní náplň – specializace na rozvoj fotbalových specielních dovedností, taktiku a komplexní rozvoj hráče.

Důraz kladen na rozvoj individuality v kolektivním pojetí, zvládnutí více variant herních stylů a rozestavení, sebevědomí v situaci 1:1, speciální TJ dle postu hráče a individuality.

Postupná příprava na přechod do seniorských kategorií, postupné získávání návyků z dospělého fotbalu.

Počet TJ a hodin týdně:

U 16 – U 19     5 TJ – 7,5 hod

6 hod specializace – důsledný rozvoj HČJ, základy taktiky, průpravné fotbalové hry, rozvoj síly, rychlosti a speciální vytrvalosti.

1,5 hod komplexní rozvoj – gymnastika, úpolové a bojové sporty, atletika, plavání, rozvoj komplexní síly. Psychologická příprava metodiky tréninkového procesu U 16 – U 19:

– radost ze hry, kreativita a tvůrčí myšlení, sebedůvěra, pozitivní motivace, pozitivní přijímání kritiky, osobní disciplína při plnění svých povinností na hřišti i mimo něj, týmová komunikace, zvládnutí povinnosti vítězit, umět prohrávat, respekt ke každému

.

6. Finanční situace a plán

6.1. Rozpočet č. 1 – velmi úsporná varianta

Všechny náklady jsou sestaveny tak, aby byly pokryty nezbytné výdaje klubu a nedošlo k výraznému poklesu kvality tréninkového a vzdělávacího procesu. Spoléháme se na spolupráci s ostatními subjekty MČ Prahy 5, PFS, Magistrátem hl. m. Prahy, rodiči, která je díky vstřícnému postoji všech jmenovaných na dobré cestě. Namátkou vyjmenuji základní výdaje klubu: platba mistrovských soutěží (přeložení utkání), změny, platby rozhodčích, vybavení a pomůcek, internetové stránky, pronájmy tréninkových hřišť, jejich rekonstrukce a provoz hřiště, pronájmy hal.

Základním pilířem jsou měsíční příspěvky od rodičů hráčů. Jejich výše je stanovena tak, aby částky mohly zajistit základní chod klubu a přitom nebyly pro domácnost likvidační. Jsem si vědom současné tíživé finanční a ekonomické situace mnoha domácností. Poplatky se budou platit za 11 kalendářních měsíců, stejně jako ve všech klubech v ČR. Další možností je organizování turnajů a dalších mimoškolských aktivit pro mládež. V současné době jsme již organizovali turnaje v hale Zličín, Beroun, Králův Dvůr, od příštího roku jsme hlavními a výhradními pořadateli turnajů v hale Zličín a Radotín. Nemalou výhodou a úspornou variantou u těchto turnajů pro rodiče je dojezdová vzdálenost, kdy nemusí hradit cestovní náklady. V rozpočtu se vychází z výše uvedené reálné a současné členské základny. V případě, že tato základna se bude snižovat, může být chod klubu problematický, prozatím nepočítám náklady na provoz zázemí. Samostatnou kapitolou je případný prodej hráčů, jsem přesvědčen, že v amatérských soutěžích by se nemělo s dětmi obchodovat, vše ale záleží na slušné spolupráci s ostatními oddíly.

6.2. Rozpočet č. 2 – úsporná varianta

Základním pilířem jsou opět měsíční příspěvky od rodičů hráčů. Další možností, je získání dotací od orgánů veřejné správy (MÚ Praha 5) a kraje (Magistrát hl. m. Prahy), v současné době mám zjištěno, že u společnosti s.r.o. je tato možnost malá, skoro nereálná. Z tohoto důvodu byla založena nezisková organizace, přesto nevěřím, že do konce fotbalového r. 2015/2016 nám bude poskytnuta podpora. Proto je prvotním cílem po založení případné neziskové organizace nastavit pozitivní komunikaci s dalšími subjekty, informovat je o našich záměrech a případně vyjednat finanční podporu na sportovní a mimosportovní aktivity klubu. Vzhledem k situaci, že jednání je v zárodcích, nejsem schopen hodnověrně uvést možnou výši případných dotací.

Pomocný pilíř:

Pomocným pilířem financování by měly být možné sponzorské dary od dalších ekonomických subjektů, ochotných přispívat na rozvoj mládežnického sportu.

V souvislosti s tímto chci z celého srdce poděkovat O. Neumannovi (právnické poradenství a zprostředkování právnických služeb), L. Černíkovi (pomoc při potisku zakoupených dresů, nákup lajnovačky), J. Kendíkové (nákup náramků pro děti a pomoc s vyhotovením webu), H. Debelkové (návrh diplomů, fotografování hráčů, vedení facebooku nejmenších), M. Lešovi (dofinancování dresů při zakládání společnosti částkou 10.000,-Kč).

V případě, že někdo je ochotný se na této spolupráci podílet, je jakákoliv pomoc vítána, snahou je získání generálního sponzora.

.

7. Shrnutí

V neposlední řadě již první rok činnosti FA AZ Praha jasně ukazuje, že akademie má svou velmi významnou roli v boji proti patologickým celospolečenským negativním jevům, které jsou, bohužel, každodenní součástí dnešního běžného života. Děti se ve FA AZ a věříme, že i v bratrské FAS Akademii Praha aktivně zabaví, dělají něco, co je baví, v čem mohou vyniknout, nenudí se, díky čemuž je tak mnohem menší riziko např. inklinace k drogám, gamblerství či dokonce kriminalitě. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že činnost Akademie má skutečně svůj společenský smysl, a to nejen z pohledu sportovního, ale také a především z pohledu výchovně – vzdělávacího. Samostatnou kapitolou je poděkování všem trenérům, Vám všem za důvěru, se kterou nám svěřujete své ratolesti a snášíte v hale, zimě i slunci naše někdy složité manýry a neduhy,

Vážím a Vážíme si Vaší důvěry a pevně věřím, že ji nezklameme.                                 Alex Zbur