PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ AKADEMIE: předem děkujeme za včasnost zaslání plateb

Vážení rodiče,

s účinností od 01.08.2016 jsem se rozhodl vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti pro placení sportovních příspěvků na účet obou subjektů – klubů. Příspěvky se platí u registrovaného hráče bez ohledu na to, zda hráč trénuje, či ne. Celkový roční příspěvek hráče na provoz oddílu je rozpočítán na 11 plateb, stejně jako u všech klubů v ČR. Hráč, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce. Hráči trénující v normálním tréninkovém režimu platí i nadále 900,-Kč měsíčně, v případě, že jsou v klubu dva sourozenci, má druhý případně třetí snížený příspěvek na 450,-Kč.

Všichni hráči v Akademii jsou pojištěni individuálně rodinnými příslušníky.

Hráči žákovských kategorií a výše jsou registrování ve Fotbalové Akademii Alexe Zbura s.r.o. Podle této registrace se platí i sportovní příspěvky na jednotlivé účty, proto si prosím dejte pozor na přechod z přípravkové kategorie do žákovské, poznáte podle svého Variabilního Symbolu:

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Jednotlivou částku lze rozdělit na platbu za první pololetí ( srpen – prosinec ), druhé pololetí ( leden – červen ), nejméně však dvouměsíční:

  • 1 pololetí – splatná do 15.9. kalendářního roku
  • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku

Dvouměsíční platba příspěvků:

  • leden, únor – do 15.1. příslušného kalendář. roku
  • březen, duben – do 15.3. příslušného kalendář. roku
  • květen,červen – do 15.5. příslušného kalendář. roku
  • srpen, září – do 15.9. příslušného kalendář. roku
  • říjen, listopad, prosinec – do 15.11. příslušného kalendář. roku
  • případě včasného neuhrazení bude hráči automaticky pozastavena závodní činnost.

Číslo účtu Sportovní Akademie Praha, z.s. – ( přípravkové kategorie ) 110736/5500 + celé jméno hráče do poznámky pro příjemce,

Variabilní symbol pro Vaše mužstvo dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde:

  • variabilní symbol pro ročník nar. 2010 je 10   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2011 je 11   + jméno hráče do poznámky + r. nar.

Děkujeme za pochopení DZ