Složení realizačního týmu:

  • hlavní trenér Dominik Zbur  MT 605 511 918  – trenér  licence UEFA GRASROOTS
  • trenér Ondřej Filip MT 702 686 272 – trenér licence “C” UEFA
  • trenér Stanislav Kubr MT 723 492 021 – trenér licence “C” UEFA
  • trenér Daniel Zbur  MT 733 684 743     – trenér licence “C” UEFA
  • koordinátor Alex Zbur MT 736 504 965 – trenér licence “A” UEFA

        Doplňky všestrannosti:

  • kondiční trenér Ondřej Chramosta MT 724 690 493
  • gymnastický trenér Kateřina Starková MT 774 928 023

        Organizační tým:

  • sekretář klubu Libor KINDL MT 606 373 129, e-mail libor_kindl@centrum.cz
  • Webmaster Jan Jiroušek MT 737 264 122