PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ AKADEMIE: předem děkujeme za včasnost zaslání plateb

Registrovaní hráči platí příspěvky 11 měsíců v roce i v případě, že se nezúčastní letní přípravy a soustředění, které je povinné, noví hráči od měsíce registrace !

Vážení rodiče,

s účinností od 01.08.2016 jsem se rozhodl vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti pro placení sportovních příspěvků na účet obou subjektů – klubů, případně hotově oproti daňovému dokladu. Příspěvky se platí u registrovaného hráče bez ohledu na to, zda hráč trénuje, či ne. Celkový roční příspěvek hráče na provoz oddílu je rozpočítán na 11 plateb, stejně jako u všech klubů v ČR. Hráč, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce. Hráči trénující v normálním tréninkovém režimu platí i nadále 900,-Kč měsíčně, v případě, že jsou v klubu dva sourozenci, má druhý případně třetí snížený příspěvek na 450,-Kč.

Všichni hráči v Akademii jsou pojištěni individuálně rodinnými příslušníky.

Hráči této žákovské kategorie jsou registrování ve Sportovní Akademii Praha, z.s.

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Platba lze rozdělit na dvě pololetí:

první pololetí srpen – prosinec 4.500,- Kč

druhé pololetí leden – červen 5.400,-Kč 

  • 1 pololetí – splatná do 15.10. kalendářního roku
  • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku
  • v případě včasného neuhrazení bude hráči automaticky pozastavena závodní činnost.

Číslo účtu Sportovní Akademie Praha, z.s.  – ( žákovské kategorie ) 110736//5500 + celé jméno hráče do poznámky pro příjemce.

Registrovaný sportovec hradí 11 měsíců, nově příchozí od následujícího měsíce.

Variabilní symbol pro Vaše mužstvo dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde

  • variabilní symbol pro r. 2010 je 10 + jméno hráče do poznámky

Děkujeme za pochopení DZ