Složení realizačního týmu

  • hlavní trenér Ondřej Filip MT 702 686 272 – trenér licence “C” UEFA ( FTVS )
  • Dominik Zbur MT 605 511 918 – trenér licence “C” UEFA
  • trenér Daniel Zbur MT 733 684 743 – trenér licence “C” UEFA
  • Eda Lychynskyi MT 778 022 208 – trenér licence “C” UEFA
  • koordinátor Alex Zbur MT 736 504 965 – trenér licence “A” UEFA

        Doplňky všestrannosti:

  • kondiční trenér Ondřej Chramosta MT 724 690 493
  • gymnastický trenér Kateřina Starková MT 774 928 023

        Organizační tým:

  • sekretář klubu Libor KINDL MT 606 373 129, e-mail libor_kindl@centrum.cz
  • webmaster Jan Jiroušek MT 737 264 122