Složení realizačního týmu

  • vedoucí trenér – Dominik Zbur  (UK FTVS) licence UEFA Grassroots – 605 511 918, zburd@seznam.cz
  • Dominik Chládek – trenér licence  UEFA C (UK FTVS)
  • Adam Švéda – UEFA C (UK FTVS)
  • Eda Lychynskyi MT 778 022 208 – trenér licence “C” UEFA
  • Lubomír Trunec – UEFA C (UK FTVS)
  • Brankářský trenér – Pavel Plecitý

        Doplňky všestrannosti:

  • kondiční trenér Ondřej Chramosta MT 724 690 493
  • gymnastický trenér Kateřina Starková MT 774 928 023

        Organizační tým:

  • sekretář klubu Libor KINDL MT 606 373 129, e-mail libor_kindl@centrum.cz
  • webmaster Jan Jiroušek MT 737 264 122, Martin Rejzek