PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Fotbalové Akademie Alexe Zbura Bor, z.s.

 • předem děkujeme za včasnost zaslání plateb a za to, že jste s námi

Vážení rodiče,

vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti se sportovní příspěvky zásadně platí elektronicky na účet sportovního subjektu – klubu. Jelikož ve Vaší destinaci jsou prozatím platby za pronájmy ploch a další výdaje přijatelnější oproti ostatním destinacím, bylo rozhodnuto, že příspěvky v Boru budou ponížené.

Tyto budou rozdělené podle jednotivých sportovních zaměření v této výši.

Pohybové hry: 150,- Kč/měsíc ( od srpna 200,-Kč )

Atletika: 300,- Kč/měsíc

Fotbal: 400,- Kč/měsíc

V případě, že začneme s dětmi pracovat již v srpnu, platí všichni sportovci oddílu bez ohledu na to, zda hráč trénuje, či ne ( toto bude upřesněno do měsíce června ). Celkový roční příspěvek hráče na provoz oddílu je rozpočítán na 11 plateb. Hráč, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce.

Sportovní příspěvky se platí na účet organizace: 30178002/5500

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Jednotlivou částku lze rozdělit na platbu za první pololetí ( srpen – prosinec ), druhé pololetí ( leden – červen ), či na tři měsíce:

 • 1 pololetí – splatná do 15.9. kalendářního roku
 • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku

Tříměsíční:

 • leden, únor, březen – do 15.2. příslušného kalendář. roku
 • duben, květen, čeřven – do 15.4. příslušného kalendář. roku
 • srpen, září, říjen – do 15.9. příslušného kalendář. roku
 • listopad, prosinec – do 15.11. příslušného kalendář.roku
 • případě včasného neuhrazení bude automaticky pozastavena závodní činnost.

       Číslo účtu Fotbalové a Sportovní Akademie Praha, z.ú. – ( přípravkové kategorie ) 30178002/5500 + celé jméno hráče do poznámky pro příjemce,

Variabilní symbol pro Vaše mužstvo dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde:

 • variabilní symbol pro ročník nar. 2013 a ml. je 13 + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2012 je 12 + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2011 je 11 + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2010 je 10   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2009 je 9   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2008 je 8   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2007 je 7   + jméno hráče do poznámky  + r.nar.

Děkujeme za pochopení AZ