PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Vážení rodiče,

s účinností od 01. 05. 2017 zasílejte prosím členské příspěvky na bankovní účty Fotbalové a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. nebo Fotbalové Akademie Alexe Zbura s.r.o. dle pokynů níže.

Celkové roční příspěvky hráče/ky na provoz oddílu jsou rozpočítány na 11 plateb. Za měsíc srpen platí registrovaný/á hráč/ka členské příspěvky bez ohledu na to, zda hráč/ka trénuje, či ne. Hráč/ka, který/á do oddílu přijde nově z náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce.

Členské příspěvky lze hradit buď pololetně (srpen – prosinec, leden – červen) nebo ve dvou resp. tříměsíčním cyklu:

Pololetní cyklus plateb

 • 1 pololetí (srpen – prosinec) – do 15. 9.
 • 2 pololetí (leden – červen) – do 15. 2.

Dvou resp. tříměsíční cyklus plateb

 • leden, únor – do 15. 2.
 • březen, duben – do 15. 4.
 • květen,červen – do 15. 6.
 • srpen, září – do 15. 9.
 • říjen, listopad, prosinec – do 15. 11.

V případě neuhrazení členských příspěvků bude hráči/ce pozastavena závodní činnost!

Za hráče/ku benjamínků, předpřípravky, mladší přípravky, starší přípravky se členské příspěvky hradí na bankovní účet Fotbalové a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. číslo 11076/5500.

Za hráče/ku žákovských kategorií a starší se hradí členské příspěvky na bankovní účet Fotbalové Akademii Alexe Zbura s.r.o..

Při platbách uvádějte poslední číslici roku narození Vašeho dítěte jako variabilní symbol takto:

 • variabilní symbol pro ročník nar. 2012 a ml. je 12
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2011 je 11
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2010 je 10
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2009 je 9
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2008 je 8
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2007 je 7
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2006 je 6

Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno hráče/ky a rok narození.

Za včasné uhrazení členských příspěvků předem děkujeme.