PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ AKADEMIE: předem děkujeme za včasnost zaslání plateb

Registrovaní hráči platí příspěvky 11 měsíců v roce i v případě, že se nezúčastní letní přípravy a soustředění, které je povinné, noví hráči od měsíce registrace !

Vážení rodiče,

s účinností od 01.08.2016 jsem se rozhodl vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti pro placení sportovních příspěvků na účet obou subjektů – klubů. Příspěvky se platí u registrovaného hráče bez ohledu na to, zda hráč trénuje, či ne. Celkový roční příspěvek hráče na provoz oddílu je rozpočítán na 11 plateb, stejně jako u všech klubů v ČR. Hráč, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce. Hráči trénující v normálním tréninkovém režimu platí i nadále 900,-Kč měsíčně, v případě, že jsou v klubu dva sourozenci, má druhý případně třetí snížený příspěvek na 450,-Kč.

Hráči žákovských kategorií a výše jsou registrování ve Fotbalové Akademii Alexe Zbura s.r.o. Podle této registrace se platí i sportovní příspěvky na jednotlivé účty, proto si prosím dejte pozor na přechod z přípravkové kategorie do žákovské, poznáte podle svého Variabilního Symbolu:

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Jednotlivou částku lze rozdělit na platbu za první pololetí ( srpen – prosinec ), druhé pololetí ( leden – červen ), nejméně však dvouměsíční:

 • 1 pololetí – splatná do 15.9. kalendářního roku
 • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku

Dvouměsíční platba příspěvků:

 • leden, únor – do 15.1. příslušného kalendář. roku
 • březen, duben – do 15.3. příslušného kalendář. roku
 • květen,červen – do 15.5. příslušného kalendář. roku
 • srpen, září – do 15.9. příslušného kalendář. roku
 • říjen, listopad, prosinec – do 15.11. příslušného kalendář. roku
 • případě včasného neuhrazení bude hráči automaticky pozastavena závodní činnost.

Číslo účtu Sportovní Akademie Praha, z.s. – ( přípravkové kategorie ) 110736/5500 + celé jméno hráče do poznámky pro příjemce,

Variabilní symbol pro Vaše mužstvo dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde:

 • variabilní symbol pro ročník nar. 2009 je 9   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2010 je 10   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2011 je 11   + jméno hráče do poznámky + r. nar.

Vážení  rodiče, vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu a zvyšující se členské základny jsem se rozhodl s účinností od 1.8.2017 snížit měsíční částku členských příspěvků u hráčů předpřípravky a benjamínků r. 2013 – r. 2014 na částku 600,-Kč měsíčně, prosím změňte si platební trvalé příkazy, děkuji za pochopení, az

 • variabilní symbol pro ročník nar. 2012 je 12   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
 • variabilní symbol pro ročník nar. 2013 je 13   + jméno hráče do poznámky + r. nar.

AZ