Ondřej Filip, RČ 950222/1960, Adresa: Ke Golfu 139, Karlovy Vary 360 01, MT: 702 686 272, OP 204645585

Pavel Plecitý, RČ 010101/0283, Adresa: Milady Horákové 419 Kladno, MT: 603 229 100

Tereza Peřinová, RČ 035416/0191, Adresa: Na Komořansku 2175/2a, Praha 4, Komořany 14300, MT: 602 655 748