Covid opatření pro následující týdny
 
Rodiče
– zákaz vstupu rodičů do sportovního areálu
Sportovci
– na tréninky docházet již oblečeni, šatny nebudou k dispozici
– neshlukovat se ve velkých skupinách
– nosit vlastní láhev s vodou
– příchod do areálu v respirátoru, trénink bez!
Trenéři
– rozdělit hřiště na viditelné a jasně vyznačené sektory sektory!
– tréninková jednotka ve dvojicích
– snažit se o maximální dodržování nařízených rozestupů mezi sportovci
 
Děkujeme za pochopení a
Těšíme se!