Vážení rodiče,

s novým měsícem a dalším uvolněním opatření bychom rádi zahájili atletické tréninky.

Tréninky zůstávají ÚTERÝ a ČTVRTEK. KONKRÉTNÍ ČASY TRÉNINKŮ ZŮSTÁVÁAJÍ STEJNÉ – 16:30 – 17:30

Vyzvednutí atletů

Trenéři budou na atlety vždy čekat u vstupu do areálu.

Skupiny trenéra Filipa a Plecitého čekají u vchodu do areálu v ul. RENIOROVA. ČAS – 16:20

Skupiny A. a T. Peřinové čekají u vchodu do areálu v ul. LOHNISKÉHO. ČAS 16:20

Rozdělení atletů do skupin bylo aktualizováno a najdete ho v záložce Atletika –  info rodiče. Prosím o dodržování těchto míst, ať se nám pak atleti netoulají po areálu. Skupinky budou po celou dobu tréninku v minimálním kontaktu. Po ukončení TJ odvedou postupně trenéři atlety zpět k přiděleným vchodům.

Vyzvedávání atletů ze školek a družin PRO TUTO CHVÍLI ZRUŠENO.

Covid opatření pro následující týdny
 
Rodiče
– zákaz vstupu rodičů do sportovního areálu
Sportovci
– na tréninky docházet již oblečeni, šatny nebudou k dispozici
– neshlukovat se ve velkých skupinách
– nosit vlastní láhev s vodou
– příchod do areálu v respirátoru, trénink bez!
 
Děkujeme za dodržování opatření a věříme, že Vás brzy zase uvidíme okolo oválu fandit našim atletům.