PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ AKADEMIE: předem děkujeme za včasnost zaslání plateb

Vážení rodiče,

s účinností od 01.09.2017 jsem se rozhodl vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti pro placení sportovních příspěvků na účet Sportovní Akademie Praha, z.s..

Členové Akademie platí i nadále 300,-Kč měsíčně. Příspěvky se platí u registrovaného sportovce bez ohledu na to, zda trénuje, či ne.

Člen, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce.

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Jednotlivou částku lze rozdělit na platbu za první pololetí ( září, případně říjen – prosinec ), druhé pololetí ( leden – červen ):

  • 1 pololetí – splatná do 15.10. kalendářního roku
  • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku
  • v případě včasného neuhrazení bude hráči automaticky pozastavena závodní činnost.

Číslo účtu Sportovní Akademie Praha, z.s.: 110736/5500 + celé jméno člena do poznámky pro příjemce,

Variabilní symbol pro sportovce dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde:

  • variabilní symbol pro ročník nar. 2012 je 12  + jméno člena do poznámky
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2013 je 13  + jméno člena do poznámky
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2014 je 14  + jméno člena do poznámky
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2015 je 15  + jméno člena do poznámky

Děkujeme za pochopení AZ