Asistent trenéra Přemek Čech

MT 602 668 035

prema.cech@gmail.com

Licence UEFA „C“