Složení realizačního týmu:

Vladimír Mezera
trenér (fotbal)
Kvalifikace:GSM: 603 324 826 / E-mail: vmezera@seznam.cz