Přání k Velikonocům

Svátky jara jsou tu zas, oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky!
Přeje Sportovní Akademie Praha, z.s. a Fotbalová Akademie Alexe Zbura, s.r.o. Všem našim sportovcům, rodičům a trenérům!