Atletika

VŠESTRANNOST – KOMPLEXNOST = AKADEMIE

Lehká atletika – KRÁLOVNA SPORTU

Lehká atletika je jeden z nejstarších a nejběžnějších sportů. Atletika je ,,Královna všech sportů“. Jde o různé sportovní disciplíny, které jsou založeny na lidském pohybu, například na chůzi, běhu, vrhu, hodu a skoku. Na rozdíl od úpolových sportů závodník v lehkoatletické disciplíně nemá za úkol porazit konkrétního soupeře, ale ze všech účastníků závodu vítězí ten, který docílí nejlepší naměřený výsledek (získá nejmenší naměřený čas, provede nejdelší hod nebo dosáhne nejvyššího skoku apod.).

Historie lehké atletiky je spojována s historií antických olympijských her ve starém Řecku, které se konaly od roku 776 př. n. l.

V novověku se lehká atletika objevila nejdříve v Anglii, odkud se rychle šířila do celého světa.

Základní popis projektu:

Sportovní Akademie Praha, z.s. má v úmyslu zaměřit se na všeobecný a všestranný sportovní trénink dětí a mládeže, a to již od přípravky po dorost, proto jako základní sport zvolila Lehkou Atletiku.  Děti se ve Sportovní Akademii Praha na Barrandově v duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“ budou učit různým sportovním dovednostem, v současné době fotbalisté Akademie pravidelně dochází rovněž do plaveckého kroužku, od června r. 2016 otvíráme kroužek atletiky, vzhledem k vysoké kvalitě profesionálního trenérského týmu Akademie byla zařazena PFS do projektu Můj první klub.

Současně se tým zkušených kvalifikovaných trenérů bude snažit o předávání zásadních pedagogických návyků, jinak řečeno zajišťovat výchovu dětí a mládeže i pro běžné životní situace. Děti se mají možnost ve Sportovní Akademii Praha naučit samostatnosti v rozhodování při konkrétních situacích, rovněž budou vedeny k týmové spolupráci, kde od prvopočátku se jim vštěpují myšlenky a návyky, jež jim do budoucna pomohou snáze se zorientovat a vyřešit mnoho životních situací. V týmovém duchu budou postupně spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale rovněž se staršími dětmi, kdy se budou učit vzájemnému respektu vyslechnout názor staršího a zkušenějšího, ale také se posouvat do role, kdy oni sami předávají své dosavadní zkušenosti mladším kamarádům. Při trénincích se rovněž děti seznamují se zásadami elementární slušnosti, zdravé soutěživosti, motivace, ctižádosti a „Fair Play“ obecně – závist, zloba nebo nezdravá nesportovní agresivita nemá ve Sportovní Akademii žádné místo.

Děti se v SAP aktivně zabaví, dělají něco, co je baví, v čem mohou vyniknout, nenudí se, díky čemuž je tak mnohem menší riziko např. inklinace k drogám, kriminalitě, gamblerství či dokonce kriminalitě.

Provozní podmínky:

V listopadu roku 2015 byla dokončena na ZŠ Chaplinovo nám. č. 1/615 výstavba moderního víceúčelového oválu s moderní tartanovou dráhou ve velmi pěkném prostředí u parku chráněné krajinné oblasti Prokopské údolí, Praha 5 – Barrandov, v tomto areálu od června r. 2016 začínáme jako první vést kroužek atletiky.

Věříme proto, že zájem o naše služby projeví co nejvíce rodičů a vedení mateřských školek a základních škol, kteří mají zájem na ideálním rozvoji Našich – Vašich dětech.  

 

CELOROČNÍ NÁBORY DO ATLETICKÉHO KROUŽKU NA BARRANDOVĚ : MT.: 605 511 918