Platba příspěvků (U18 – U19)

PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ AKADEMIE: předem děkujeme za včasnost zaslání plateb

Registrovaní hráči platí příspěvky 11 měsíců v roce i v případě, že se nezúčastní letní přípravy a soustředění, které je povinné, noví hráči od měsíce registrace !

Vážení rodiče,

s účinností od 01.08.2016 jsem se rozhodl vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti pro placení sportovních příspěvků na účet obou subjektů – klubů. Příspěvky se platí u registrovaného hráče bez ohledu na to, zda hráč trénuje, či ne. Celkový roční příspěvek hráče na provoz oddílu je rozpočítán na 11 plateb, stejně jako u všech klubů v ČR. Hráč, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce. Hráči trénující v normálním tréninkovém režimu platí i nadále 900,-Kč měsíčně, v případě, že jsou v klubu dva sourozenci, má druhý případně třetí snížený příspěvek na 450,-Kč.

Všichni hráči v Akademii jsou pojištěni individuálně rodinnými příslušníky.

Hráči přísavkových kategorií jsou registrování ve Sportovní Akademii Praha, z.s,.

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

První pololetísrpen – prosinec 4.500,- 

Druhé pololetí leden – červen 5.400,- 

  • 1 pololetí – splatná do 15.9. kalendářního roku
  • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku
  • případě včasného neuhrazení bude hráči automaticky pozastavena závodní činnost.

Číslo účtu Sportovní Akademie Praha, z.s. – ( přípravkové kategorie ) 110736/5500 + celé jméno hráče do poznámky pro příjemce.

Registrovaný sportovec hradí 11 měsíců, nově příchozí od následujícího měsíce.

Variabilní symbol pro Vaše mužstvo dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde:

 

  • variabilní symbol pro ročník nar. 2011 je 11   + jméno hráče do poznámky + r. nar.
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2012 je 12   + jméno hráče do poznámky + r. nar.

Děkujeme za pochopení DZ