Individuální tréninky

VŠESTRANNOST – KOMPLEXNOST = AKADEMIE

Bližší Informace a řád individuálních TJ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že přibývá dotazů a přání na vedení možných placených individuálních TJ některých hráčů, jak je tomu běžné v jiných vyspělých klubech, přikládám předběžný řád a plán požadovaných individuálních TJ.

Zmíněné TJ slouží ke zlepšení HČJ a samozřejmě rovněž k zlepšení a finanční motivaci Vašich – Našich trenérů. Je na Vašem zvážení, koho z trenérů si vyberete a upřednostníte:

Žádná individuální TJ však nebude suplovat ani narušovat v žádném případě klubové povinnosti hráče, plán konání individuální TJ vždy bude přizpůsobený týmovým požadavkům, popř. vždy bude brán jednoznačný zřetel na zatížení hráče, zvýšení hráčské výkonnosti a správného rozvoje jednotlivce.  

Konání individuálních TJ:  ve dny mimo TJ či MU týmů a zájmů Akademie !

Doprava:

Rodiče, po domluvě trenér:

Místo a čas konání:dle příslušného období a herního vytížení trenér po domluvě se mnou.

Poznámky:

Zmíněná TJ trvá 1h – 1 h 15 min s ohledem na věk a zatížení hráče ( prodloužení TJ je na trenérovi )

–  uvedení trenéři vzhledem k individuální TJ mají zabrané celé odpoledne či dopoledne.

V ceně je zahrnuta hrací plocha, v zimním období UMT či hala, trenér a pomůcky.

Max. počet hráčů – 5, u brankářské TJ 4

Cena:

Jednotlivec                                450 ,-Kč

Dva hráči                                   700 ,-Kč (350,-/osoba)

 

Pro více informací: Dominik Zbur – tel.: 605 511 918

Charakteristika ITJ – fotbal

Individuální tréninkové jednotky – obecně

Ke zkvalitnění celoroční tréninkové přípravy hráčů sportovních her je pro trenéry důležité se v plánování tréninkových jednotek zaměřit i na část týkající se kondiční přípravy – rozvoje pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace a pohyblivost). V období od 6 do 15 let dítěte má trénink všestranný, dlouhodobý a přípravný charakter. Vytváří se předpoklad pro pozdější trénink a sportovní výkon. Záměrem trenérské práce je  dbát vždy aby své svěřence nepoškodil jak po stránce fyzické tak psychické.

            Ve shora uvedené věkové kategorii je především důležité respektování věkových zákonitostí vývoje organismu, v přípravě dbát na všestranný rozvoj a zachování perspektivnosti do budoucích let.

            V mladším školním věku (6 – 11 let) je vhodné zaměření na pohybové schopnosti koordinační a rychlostní, v rychlosti především na rychlost reakce a rychlost frekvence pohybu. Je možné zčásti i zaměření na rychlost akcelerační a rychlost běžecké lokomoce. Rychlostní silová cvičení se využívají bez doplňkového odporu. Je zde taktéž významný rozvoj pohyblivosti, rovnováhy a kombinace pohybů. Ve starším školním věku (11 – 15 let) se můžeme mimo již shora uvedeného věnovat ve větší míře stimulaci koordinačních, rychlostně silových cvičení a můžeme zařadit část vytrvalostní.

            Všestrannost znamená se orientovat v přípravě na všechny hlavní svalové skupiny, stimulovat všechny pohybové schopnosti a osvojit si základy širšího okruhu pohybových dovedností. Všestrannost je využití co nejširšího okruhu pohybové činnosti (atletika, plavání, lyžování, sportovní hry jiného zaměření – házená, basketbal úpolové cvičení, gymnastika…). Příkladem může být, že hráč fotbalu by měl do jisté míry umět hrát na všech pozicích v  mužstvu, tj. jako útočník, záložník, obránce. Specializované zatěžování je vždy jednostrannévyužívány jsou stále stejné svalové skupiny a na ně je zaměřováno posílení což vede k oslabení svalů, které nejsou zatěžovány. Důsledkem je svalová nerovnováha a  různá poškození. Jednotvárnost vede k psychickému přesycení a následně k únavě organismu.

            Individuální trénink zaměřený na všestranný pohybový rozvoj je předpokladem pro  zkvalitnění a rozvoj pohybových schopností a dovedností a má vliv na pozdější trénink a výkon. Jednotlivcům je dán potřebný časový prostor na úvodní fázi tréninkové jednotky zaměřené na  protahovací a strečinková cvičení, která není v skupinovém tréninku dostatečně časově využita. V rozvoji pohybových schopností je obsahem větší skladba a rozsah cvičení a cviků rozvíjejících rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci a pohyblivost. Při těchto cvičení je využita z větší části práce s míčem. V individuálním přístupu je přihlíženo ke každému jednotlivci zvlášť a k názorné ukázce správného provedení cviku nebo odstranění případných chyb v provedení cviku je dán dostatečný časový prostor. Je zde také prostor pro větší komunikaci s trenérem a tím předcházet případným nedorozuměním v pochopení požadavků trenéra.