Platba příspěvků (U4 – U7)

Vážení  rodiče, vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu a zvyšující se členské základny jsem se rozhodl s účinností od 1.8.2017 snížit měsíční částku členských příspěvků u hráčů předpřípravky a benjamínků r. 2015, r.2016, r. 2017, r.2018  na částku 700,-Kč měsíčně, prosím změňtě si platební trvalé příkazy, děkuji za pochopení !

Registrovaní hráči platí příspěvky 11 měsíců v roce i v případě, že se nezúčastní letní přípravy a soustředění, které je povinné, noví hráči od měsíce registrace !

PLATBY SPORTOVNÍCH PŘÍSPĚVKŮ AKADEMIE: předem děkujeme za včasnost zaslání plateb

Vážení rodiče,

s účinností od 01.08.2016 jsem se rozhodl vzhledem k transparentnosti  a přehlednosti pro placení sportovních příspěvků na účet obou subjektů – klubů. Příspěvky se platí u registrovaného hráče bez ohledu na to, zda hráč trénuje, či ne. Celkový roční příspěvek hráče na provoz oddílu je rozpočítán na 11 plateb, stejně jako u všech klubů v ČR. Hráč, který do oddílu přijde nově v náboru, či z jiného oddílu platí příspěvky od začátku následujícího měsíce. Všichni hráči v Akademii jsou pojištěni individuálně rodinnými příslušníky.

Hráči trénující v normálním tréninkovém režimu platí 700,- Kč měsíčně.

Hráči hrající v žákovských kategoriích a výše jsou registrování ve Fotbalové Akademii Alexe Zbura s.r.o. Podle této registrace se platí i sportovní příspěvky na jednotlivé účty, proto si prosím dejte pozor na přechod z přípravkové kategorie do žákovské, poznáte podle svého Variabilního Symbolu:

Harmonogram platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Jednotlivou částku lze rozdělit na platbu za první pololetí ( srpen – prosinec 3.500,-Kč ), druhé pololetí ( leden – červen 4.200,-Kč ):

  • 1 pololetí – splatná do 15.9. kalendářního roku
  • 2 pololetí – splatná do 15.2. kalendářního roku
  • případě včasného neuhrazení bude hráči automaticky pozastavena závodní činnost.

Číslo účtu Sportovní Akademie Praha, z.s. – ( předpřípravkové kategorie ) 110736/5500 + celé jméno hráče do poznámky pro příjemce,

Variabilní symbol pro Vaše mužstvo dle jednotlivých ročníků je uvedeno zde:  r. 2015, r.2016, r.2017, r.2018  platí 600,-Kč měsíčně, již registrovaný sportovec 11 měsíců v roce !

  • variabilní symbol pro ročník nar. 2015 je 15   + jméno hráče do poznámky + r. nar. (900,-)
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2016 je 16   + jméno hráče do poznámky + r. nar.(600,-)
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2017 je 17   + jméno hráče do poznámky + r. nar. (600,-)
  • variabilní symbol pro ročník nar. 2018 je 18   + jméno hráče do poznámky + r. nar. (600,-)

Děkujeme za pochopení DZ