Sportovní Akademie Praha

Základní popis projektu:

Sportovní Akademie Praha, z.s. má v úmyslu se zaměřit na všeobecný sportovní trénink dětí a mládeže, a to již od přípravky po dorost. Děti se ve Sportovní Akademii Praha  v duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“ budou učit nejen fotbalovým, ale především dalším sportovním dovednostem. Současně se tým zkušených kvalifikovaných trenérů bude snažit o předávání zásadních pedagogických návyků, jinak řečeno zajišťovat výchovu dětí a mládeže i pro běžné životní situace. Děti se mají možnost ve Sportovní Akademii Praha naučit samostatnosti v rozhodování při konkrétních situacích, současně budou vedeny k týmové spolupráci, kde se jim od prvopočátku vštěpují myšlenky a návyky, jež jim do budoucna pomohou snáze se zorientovat a vyřešit mnoho životních situací. V týmu budou postupně spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale rovněž se staršími dětmi, kdy se budou učit vzájemnému respektu vyslechnout názor staršího a zkušenějšího, ale také se posouvat do role, kdy oni sami předávají své dosavadní zkušenosti mladším kamarádům. Při trénincích se rovněž děti seznamují se zásadami elementární slušnosti, zdravé soutěživosti, motivace, ctižádosti a „Fair Play“ obecně – závist, zloba nebo nezdravá nesportovní agresivita nemá ve Sportovní Akademii žádné místo.

V neposlední řadě již první půlrok činnosti v bratrské FA AZ Praha jasně ukazuje, že Akademie má svou velmi významnou roli v boji proti patologickým celospolečenským negativním jevům, které jsou, bohužel, každodenní součástí dnešního běžného života. Děti se u náš aktivně zabaví, dělají něco, co je baví, v čem mohou vyniknout, nenudí se, díky čemuž je tak mnohem menší riziko např. inklinace k drogám, kriminalitě, gamblerství, závislosti na počítačích a dalším nástrahám dnešní doby…

Pevně věříme, že Sportovní Akademie tak bude doplňovat vhodným způsobem základní a hlavní společenské poslání školy a rodiny, tedy výchovu zdravých, slušných a vytrvalých mladých jedinců, kteří mohou být velkým přínosem pro společnost.

Provozní podmínky:

V současné době má sportovní Akademie své hlavní zázemí na Praze 5, Barrandov, kde současné době sportuje pod naším vedením více než 270 sportovců pod vedením 20-ti kvalifikovaných trenérů.

Benjamínci a předpřípravky trénují na Praze 5 – Barrandov, kde působí v krásném areálu ZŠ ul. V Remízku č. 919, kde je k dispozici travnaté hřiště i atletický ovál.

Starší kategorie trénují na Praze 5 – Chaplinovo náměstí, Renoirova 6, 152 00 Praha 5.

V listopadu roku 2015 byla dokončena na ZŠ Chaplinovo nám. č. 1/615 výstavba moderního víceúčelového fotbalového hřiště s UMT ve velmi pěkném prostředí u parku chráněné krajinné oblasti Prokopské údolí, Praha 5 – Barrandov. Rovněž na tomto hřišti trénují hráči Akademie a to celoročně, výhodou hřiště jsou konstantní podmínky v zimním období.

Akademie nezapomíná ani na rozvoj dětí ve školách a školkách, kam trenéři Akademie aktivně docházejí a vedou v nich kroužky všeobecné pohybové průpravy…

Shrnutí:

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že činnost Akademie má skutečně svůj společenský smysl, a to nejen z pohledu sportovního, ale také a především z pohledu výchovně – vzdělávacího.

Věříme proto, že zájem o naše služby projeví co nejvíce rodičů a vedení mateřských školek a základních škol, kteří mají zájem o ideální rozvoj Našich – Vašich dětí.

NÁBOR SPORTOVCŮ DO Akademie na Barrandově probíhá celoročně dle  telefonické domluvy!

Tel.: 605 511 918 (Dominik Zbur)

Sportovní Akademie Praha, z.s.

IČ 06129617

Spisová značka
L 68519/MSPH Městský soud v Praze