VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2020

Milí spotovci vážení trenéři, rodiče a přátelé !
Jak jistě víte, zanedlouho již bude úřadovat Ježíšek a nyní již přijímá vánoční přání všech dětí. A protože náše Akademie je plná krásných a správných dětí, vypravil jsem se za ním s přáním, aby mi poradil, co vám všem mám na Vánoce vzkázat a toto mi osobně Ježíšek sdělil:
Tedy, chtěl bych vám všem jménem celé Akademie upřímně poděkovat.
Děkuji všem malým i velkým sportovcům, že je baví sportovat, snaživě trénují, překonávají samy sebe, nebojí se četných pádů a užívají si vzácných vítězství a svými pokroky přinášejí radost i nám dospělým.
Děkuji trenérům za jejich energii, trpělivost a obětavost, se kterou se ve volném čase věnují práci s dětmi a tím je dělají ještě lepšími a krásnějšími a to nejen po stránce sportovní.
Děkuji rozhodčím, že se obětují a vždy na dlouhé hodiny se postaví na zelené trávníky či do hal a snaží se spravedlivě rozhodovat a řídít utkání.
Děkuji rodičům, že podporují své malé a již i velké sportovce, vytvářejí jim zázemí, vozí je po trénincích i utkáních, důvěřují trenérům a nesnaží se jim radit.
Děkuji všem příznivcům, že propadli, stejně jako já Ježíšek, tomuto krásnému a nejmasovějšímu sportu a vytvářejí hráčům skvělou atmosféru.
Děkuji všem týmům, že se zajímají o snahu povznést a zpopularizovat Akademii, vytvářet přátelské a férové vztahy v naší komunitě a našim aktivitám fandí.
Děkuj všem ostatním, kteří se nevešli do výše uvedeného výčtu a nějakým způsobem obohatili či podpořili tuto činnost.
Z celého srdce do nového roku přináším přání, aby nám všichni zachovali i nadále přízeň, aby byla naše mladá generace opět o něco krásnější a lepší, aby se opět všichni snažili pro sport udělat to nejlepší, co umí.
DĚKUJEME MNOHOKRÁT VŠEM ZA DŮVĚRU, MOC SI TOHO VÁŽÍME!! 🙂